SWE|ENG|EST
    Trafiker   Kontakt   Om Interexpress   Certifikat   Länkar   Nyheter   Bokning   Anställda 

Villkor för bokning

Bokningen bekräftas till Er med bilnummer och planerad lastningsdag. När transporten lämnar sista lastningspunkt meddelar vi Er om slutlig lossningstidpunkt.

Mottagaren aviseras via fax om godsmängd, vikt, ordernummer och beräknad lossningstidpunkt. Gods som blir terminalbehandlat i respektive mottagningsland aviseras av vår samarbetspartner.

Avvikelser som t.ex. förseningar rapporteras snarast till mottagare och avsändare.

Återrapportering via fax eller e-post sker när godset är levererat. Uppstår skador på godset meddelas detta om möjligt till avsändaren - innan godset levereras. I annat fall så snart skadan upptäcks.

Vid reklamation bestäms handlingssätt tillsammans med avsändaren för att minska skadan för köparen.
läs mer »
läs mer »
läs mer »