SWE|ENG|EST
    Trafiker   Kontakt   Om Interexpress   Certifikat   Länkar   Nyheter   Bokning   Anställda 

Om Interexpress

Marknader och utrustning

Interexpress kör trailertrafik på hela Europa. Våra starkaste marknader är Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland, Benelux och Baltikum.
Vi har ca 150 egna trailers varav 95 % är övervakade via GPS. Utöver våra egna trailers har vi tillgång till våra samarbets- partners och agenters nätverk och trailerkapacitet.
 
Vår flotta består förutom standard kapelltrailers av jumbotrailers med en innerhöjd på 3,15 meter, coiltrailers, mega trailers samt standardltrailers med bakgavellift. Vi har även tillstånd och möjlighet att transportera bredlaster upp till 3 meter till DE, BE, FR, ES & NL.
Via våra samarbetspartners har vi dessutom tillgång till Huckepac trailers som vi transporterar på järnväg. Sedan starten 2013 har vi gått från att trafikera Tyskland och Italien till marknader så som Frankrike och Turkiet. Annan kapacitet är palletwide containers som passar utmärkt för transport av värdefullt och känsligt gods.
Vi har tre egna kontor i Sverige, huvudkontor i Västervik, Forwarding kontor i Norrköping och ett försäljningskontor i Göteborg.
Sedan 2005 är vi både ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certifierade
Interexpress har även etablerat ett kontor i Tallinn, Estland som sköter om vår trafik till och från Baltikum. Här har vi en kapacitet på ca 60 trailers / överfarter per vecka SE – EE och vise versa. Vi har en egen terminal och erbjuder bra service gällande distribution inom Estland. Vår trafik till och från Ryssland hanteras i samarbete med vårt kontor i Tallinn.
  
Global täckning 
Interexpress Sweden AB ingår sen 1 januari 2013 i den globala koncernern  Scan Global Logistics etablerat 2007. Genom sammanslagningen av ScanAm & Mahé Europe AB har vi nu en global täckning, med 75 egna kontor i 18 länder och närvaro i över 190 länder via agenter och samarbetspartners. Vi erbjuder en komplett logistisk täckning  väg-, tåg- sjö- och flygtransporter inte bara i Europa utan över hela världen. 
läs mer »
läs mer »
läs mer »