SWE|ENG|EST
    Trafiker   Kontakt   Om Interexpress   Certifikat   Länkar   Nyheter   Bokning   Anställda 
Interexpress är ett privatägt speditions och transportföretag för kundanpassade, internationella transporter.
Utmärkande för Interexpress är personlig service med En kontaktperson som har god kunskap och förståelse för kundernas specifika behov.

Välkommen till en smidig och förstående speditionspartner.
 


läs mer »
läs mer »
läs mer »