SWE|ENG|EST
    Trafiker   Kontakt   Om Interexpress   Certifikat   Länkar   Nyheter   Bokning   Anställda 

Information angående MARPOL Västervik 2014-12-05 07.01.2015

Till våra kunder

Vi på Interexpress Sweden AB vill tacka för 2014 och ser framemot ett fortsatt gott samarbete under 2015.

Som Ni säkert redan vet, träder EU:s svaveldirektiv , IMO Marpol Annex VI I kraft den 1 Januari 2015. Då skall svavelutsläppen från sjöfarten minskas från 1,0 till 0,1 % i SECA området.

För att leva upp till de nya kraven skall färjerederierna reducera svavelutsläppen gonom att använda ny teknologi  eller marindiesel.

Dessa krav innebär betydande kostnadsökningar för rederierna vilket kommer att påverka Er genom ett tillägg på de transporter som går via Östersjön och kommer att beräknas enligt nedan oavsett färjeöverfart.

Västeuropa exklusive Baltikum,  Finland , Ryssland och Uk

Full Trailer Load   Delpartier + styckegods
2, 50 € / meter.    0,17 € / 100 kg
Dvs komplett trailer 17 meter € 42,50

Danmark

Full Trailer Load   Delpartier + styckegods
0,57 € / meter.    0,04 € / 100 kg
Dvs komplett trailer 17 meter € 9,69


Baltikum och Ryssland

Full Trailer Load   Delpartier + styckegods
3,5o € / meter.    0,24 € / 100 kg
Dvs komplett trailer 17 meter € 59,50


Ovan nämnda taxa kommer att justeras månadsvis.

Vid frågor kontakta Er kontaktperson eller undertecknad

Interexpress Sweden AB  


Peter Andersson  
Verkställande Direktör
läs mer »
läs mer »
läs mer »